Priser/Betaling

  • En trening i uka: Kr 1500,-
  • To treninger i uka: 2000,-
  • Konkurranse/apparat: Kr 2500,-

Alle priser gjelder for hele sesongen. I tillegg kommer adm. gebyr (20 kr) og medlemsavgift på kr 150,- per år. Medlemsavgiften dekker forsikring av utøveren.

Ny medlem ?

Steinkjer Turnforening benytte NIF sitt medlemsystem Klubbadmin for bla. håndtering av medlemmer. Klikk på knappen under for å melde inn deg eller ditt barn.

Innmelding

Problemer med registrering av medlemskap

For nye medlemmer som ikke er har fått til å registrere seg i systemet så trenger vi følgende informasjon i mailen:
Navn på barnet, fødselsdato på barnet, e-post til foreldre, adresse, mobilnummer, og hvilket parti.

Administrering av medlemskap

Medlemmer som allerede er registrert kan følge denne linken (her kan man også be om å få tilsendt nytt passord hvis man har glemt passordet).

Endring av medlemskap

De som har profil inne i systemet fra tidligere, men som ikke skal gå på turn, bør melde seg ut via samme system for å unngå å motta purringer og mailer fra Steinkjer Turnforening.

Send i tillegg en epost om dere ikke får meldt på parti til: post@steinkjerturn.no

Betingelser

Påmelding/ avmelding

Steinkjer Turnforening benytter seg av IMS, et nytt medlemssystem som fortsatt er under utvikling av Norges Idrettsforbund (NIF). Alle påmeldinger og registreringer skal foregå i dette systemet. Hvis du allerede har fått brukernavn og passord til MySoft/MinIdrett, så må du ikke registrere deg som nytt medlem - men finne frem brukernavn og passord du har fått tilsendt på e-post tidligere.

Ved å melde ditt barn på et parti aksepterer du å betale medlemskontingent til Steinkjer Turnforening, samt treningsavgift for påmeldte parti(er). En kan når som helst bli med, dersom det er ledige plasser på ønsket parti. Hvis man ikke har betalt faktur for medlemskontingent og treningsavgift foregående år, vil man ikke få begynne på oppsatt parti kommende år før det er betalt.

Da medlemssiden fortsatt er under utvikling må det forventes en del tekniske utfordringer med innlogging og utsending av fakturaer men vi håper dette vil være på plass så snart som mulig.

Dersom dere opplever tekniske problemer med selve medlemssiden ber vi dere ta kontakt med support@idrettsforbundet.no, det er også anledning å sende spørsmål til post@steinkjerturn.no.

Forsikring

Medlemmer i klubber tilsluttet NGTF er kollektivt forsikret med en ulykkesskadeforsikring. Dette krever at medlemsavgiften er betalt.

Medlemmer opp til den dagen de fyller 13 år er forsikret via Idrettsforsikring for barn (gjelder hele norsk idrett) – forsikringen er i Gjensidige (fra 2015).

Fra og med det året du som medlem fyller 13 og til og med det året du fyller 75 er du forsikret via NGTFs kollektive ulykkesskadeforsikring med idrettsvilkår (grunnforsikring). NGTF byttet 1.januar 2017 forsikringsselskap til Gjensidige.

Les mer på Norges Idrettsforbunds sider eller via gymogturn.no.