Foreningen ble stiftet i 1888. Historien forteller om både OL-medaljer og flere nestennedleggelser. Turnforeningens aktiviteter i dag er preget av masseidrett for barn, mosjonspartier for voksne, apparatturn og aerobic.

Stenkjær Turnforening ble stiftet den 9. oktober 1888. Foreningens formål var "at ved legemsutøvelse systematisk å utvikle og styrke legemet". Foreningen har i dag 200 medlemmer og driver barne- og ungdomspartier, apparatturngrupper, dame- og veteranpartier, samt aerobikkgrupper.
 
Utvikling
Menn og konkurranser preget forening de første decenniene. Utviklingen har gått i retning av jentedominans og mosjon. I 1970 ble foreningens piano solgt. Dette var et symbol på et tidsskille. Musikk på boks ga større fleksibilitet når det gjaldt lokaler. Dessuten ga dette nye muligheter for mer tilpasset akkompagnement, og banet sannsynligvis også vegen for nye øvelser som aerobikk og gymmix.
 
Stifteren
Fredrik Christian Lassen var en idrettspioner, stifter av Steinkjer turnforening og den første turninstruktør. Foreningens første administrative leder var banksjef Olaf Sæther.
 
OL-gull
De konkurransene som ble holdt innen turnidretten før og rundt 1900-tallet var troppskonkurranser. Individuelle øvelser ble ikke vanlig før omkring 1910. Dette forhindret selvsagt ikke at enkeltturnere gjorde seg bemerket. Dette var tilfellet på Steinkjer, der enkelte turnere holdt et nivå som var helt i toppen på landsbasis. I 1906 kom det forespørsel til Steinkjer Turnforening om de kunne stille en eller to turnere til Norges OL-tropp. Pengeinnsamlinger ble igangsatt og resultatet var at steinkjerbyggene Oswald Falch og Kristian Fjerdingen ble med i den norske troppen som tok gull i olympiaden i Aten i 1906. To år senere ble Carl Klæth og John Skrataas tatt ut til olympiatroppen som tok sølv i London-OL.
 
Kvinner
Fra oppstarten var turn forbeholdt menn. På generalforsamlingen den 30. september 1924 ble det vedtatt "å igangsette et dameparti med en foreløpig kontingent på kroner 1 pr måned". Partiet ble ledet av lærerinne Aagot Østerås. Men dette hadde jentene fått adgang til Steinkjer Turnforeningen. Ganske raskt ble medlemsmassen dominert av kvinner. I 1935 ble Steinkjer Turnforenings kvinnetropp beskrevet som en elitetropp. I 1938 hadde foreningen ca 100 medlemmer, hvorav 70 kvinner. Sin første kvinnelige leder fikk SteinkjerTurnforening i 1952, da Kari Kvarving hadde ledervervet i to år.
 
Fotball og friidrett
Steinkjer Turnforening drev også med fotball og friidrett den første tiden. Idrettsplassen på Øvre Sannan var arena for all organisert idrett i Steinkjer rundt århundreskiftet. Selv om det var fotballen som dominerte, ble det også drevet friidrett og turn. I 1909 ble Steinkjer Idrettsforening stiftet og overtok de organiserte friidrettsaktivitetene, og 29. mai 1910 ble Stenkjær Footballklub dannet.
 
Oswald Falch: En av steinekjerbyggene som var med i den norske troppen som tok turngull i olympiaden i Aten i 1906. (Foto: ukjent)