Steinkjer Turnforening

E-post: post@steinkjerturn.no
Org.nr: 971384603

Kontakt

Styrelder Nils Gøran Høin Schei
47249060
nils.schei@gmail.com

Økonomispørsmål tar vi gjerne i mot på regnskap.steinkjerturn@yahoo.no

Besøksadresse
Elvenget 20
7716 STEINKJER

Sosiale medier

 

Kontaktpersoner

Tittel Navn
Styreleder Nils Gøran Høin Schei
Nestleder/ trenerkontakt og barneidrettsansvarlig Anne Mørkved
Kasserer Tor Arne Grønnesby
Kommunikasjon / webansvarlig Kristine Aasum
Leder Arbeids- og økonomikomité Terje Eriksen
Medlemsansvarlig Cecilie O`Toole
Hallvakt og integrering Helene Rochmann
Anleggs/materiellansvarlig Ingrid Belbo
Vara Willy Skogø
Vara Karen Lovise Dullum
Vara Thomas Myrseth
Arbeids- og økonomikomité Terje Eriksen
Arbeids- og økonomikomité Torstein Bjørnes