Styret 2021/2022

Styret i Steinkjer Turnforening 2021/2022 består av følgende medlemmer:

Tittel Navn
Styreleder Nils Gøran Høin Schei
Nestleder/ trenerkontakt og barneidrettsansvarlig Anne Mørkved
Kasserer Tor Arne Grønnesby
Kommunikasjon / webansvarlig Kristine Aasum
Leder Arbeids- og økonomikomité Terje Eriksen
Medlemsansvarlig Cecilie O`Toole
Hallvakt og integrering Helene Rochmann
Anleggs/materiellansvarlig Ingrid Belbo
Vara Willy Skogø
Vara Karen Lovise Dullum
Vara Thomas Myrseth
Arbeids- og økonomikomité Terje Eriksen
Arbeids- og økonomikomité Torstein Bjørnes

 

Styret i Steinkjer Turnforening ble valgt på årsmøte 31.03.2021.

Henvendelser til turnforeningen sendes til post@steinkjerturn.no.
Økonomispørsmål tar vi gjerne i mot på regnskap.steinkjerturn@yahoo.no

Kontakt

Styrelder Nils Gøran Høin Schei
47249060
nils.schei@gmail.com

Økonomispørsmål tar vi gjerne i mot på regnskap.steinkjerturn@yahoo.no