Foreldredeltakelse

Steinkjer Turnforening ber hver sesong foreldrene om å stille som foreldrevakter for å bidra til gode treninger for utøverne. Man skal møte opp litt før treningen starter og være tilgjengelig til å bidra i hallen under hele treningen. Det vil være snakk om 4-6 foreldrevakter per sesong og dere vil kun bli satt opp som foreldrevakter i den timen barnet deres trener. Vaktoversikt vil bli sendt ut fortløpende på e-post.

Dugnad

Det vil i løpet av 2022/2023 bli gjennomført aktiviteter og arrangement som krever dugnadsaktivitet. Foreningen har besluttet at all form for dugnad er knyttet til dette. Det er derfor en forventing om at alle stiller til oppsatt arbeidsoppgave under disse arrangementene. Egne lister vil bli sendt ut på e-post, samt lagt ut på Facebook.

Ansvarsfordeling for at alle skal få gode treninger

Foreldre og turnere sitt ansvar:

  • Ingen turnere skal gå inn i turnhallen uten at trener gir beskjed.
  • Trenere er leder for treningene og turnere skal gjøre som de får beskjed om. Barn som ikke ønsker å følge instruks fra trener må av sikkerhetsgrunner sitte langs siden av hallen. Barnet kan delta igjen når han/hun er klar.
  • Yttertøy/sko/treningsbagger oppbevares langs veggen utenfor turnhallen. Vannflasker settes i/ved hylle inne i turnhallen.
  • Deltakerne må ha lette klær til å bevege seg i + oppsatt hår. Ingen bruk av smykker/ringer/ørepynt under trening.

Er det spesiell informasjon dere mener vi bør vite om (allergier, epilepsi, astma, ADHD, funksjonsnedsettelse etc.), ta kontakt med hovedtrener på partiet og send gjerne en e-post til trenerkontakt@steinkjerturn.no.

Steinkjer Turnforening/trenere sitt ansvar:

  • Steinkjerhallens rutiner følges. Alle trenere blir orientert om disse.
  • Det er førstehjelpsutstyr tilgjengelig både i turnhall og i boden til Steinkjer turnforening (gymsalen). Se egne plakater. Det finnes 2 hjertestartere i Steinkjerhallen. 1 ved hovedinngangen og 1 i trapperommet ved inngangen til flerbrukshallen. Alle trenere skal ha gjennomgang av HLR (hjerte- og lungeredning).
  • Sikring av utstyr skjer daglig av ansatte i Steinkjerhallen/drift.
  • Steinkjer Turnforening er ikke ansvarlig for skader som oppstår ved at trenernes instrukser ikke følges, eller ved opphold i turnhallen/gymsalen uten at trenere er til stede.

Partier

Steinkjer Turnforening deles inn i ulike partier i henhold til alder. Informasjon om partiene kan leses på vår nettside. Det vil i enkelte deler av treningstiden være 2 partier som trener samtidig i hallen, og noen kan ha oppvarming i gymsalen for å få det til å gå opp. Det er viktig at turnerne overholder begrensningene som settes i hallen.

Grasrotandel
 
Steinkjer Turnforening oppfordrer alle som spiller hos Norsk Tipping å bli grasrotgiver gjennom Norsk Tipping. Grasrotandelen er en god inntektspost for oss, ved at 7 % av din spillerinnstas kommer foreningen til gode. Registrering skjer ved klubbnavn eller org.nr: 971 384 603. Statistikk over genererte beløp og antall tilknyttede spillere siden 2012 kan ses på Norsk tipping sine nettsider.
 
Trenere

Alle trenere må fremlegge politiattest, og tegner skriftlig arbeidsavtale med Steinkjer Turnforening. Hovedtrenere har trenerkurs og oppfordres til å gå på videregående kurs når kretsen tilbyr det. De har støtte fra trenerkontakt i styret. Vi har totalt 9 aktive trenere i Steinkjer Turnforening ved oppstart denne sesongen, ta gjerne kontakt med oss på trenerkontakt@steinkjerturn.no hvis du er interessert i å jobbe som trener for oss.

Hovedtrenere 2021/2022:

Hovedtrenere har ansvar for å legge opp treningene sammen med sine medtrenere. Hovedtrener er ansvarlig for å godkjenne øvelsene fra Idrettens grunnstige. Breddegruppene har to hovedtrenere og medtrener etter behov. Liste med forbehold om endringer:

Navn på hovedtrener(e)

Parti

Andrea Rikstad Hagstrøm og Therese Opdal Lægran

1.-2. parti 1 onsdag

Thea Herstad og Hermine Krogstad

1.-2. parti 2 fredag

Simen Wågan

1.-3. parti 3 mandag (guttegruppe)

Tiril Ansnes

3.-4. parti 4 mandag

Vilde Dahlø

3.-4. parti 5 onsdag

Vilde Dahlø

3.-4. parti 6 tirsdag

Simen Wågan

4.-7. parti 7 guttegruppe tirsdag

Vilde Dahlø

5.-7. parti 8 tirsdag

Thea Herstad, Hermine Krogstad og Vilde Dahlø

5.-7- parti 9 onsdag og fredag

Thea Herstad og Hermine Krogstad

Bredde Pluss mandag/onsdag

Vilde Dahlø og Simen Wågan

Ungdomsgruppen tirsdag

Vegard Haugseggen, Thea Herstad og Hermine Krogstad

Aspirant/rekrutt/konkurranse mandag/onsdag/fredag

 

Treningsklær

Turnforeningens klær kan kjøpes på Malmo Sport.
NB; Årets klær skal har ny profil da vi har fått ny hovedsponsor. Logoen til Grong sparebank er nå klar

Ta kontakt med oss på post@steinkjerturn.no. Følg oss på Facebook der all informasjon fra turnforeningen deles. Merk at du kan slå på varsler om alle våre innlegg for å sikre at du mottar informasjon fortløpende.