Foreldredeltakelse

Steinkjer Turnforening ber hver sesong foreldrene om å stille som foreldrevakter for å bidra til gode treninger for utøverne. Man skal møte opp litt før treningen starter og være tilgjengelig til å bidra i hallen under hele treningen. Det vil være snakk om 4-6 foreldrevakter per sesong og dere vil kun bli satt opp som foreldrevakter i den timen barnet deres trener. Denne sesongen vil foreldrevaktene også fungere som smittevernansvarlige og vil være viktige medhjelpere for trenerne for å påse at de gjeldende koronavettreglene følges til enhver tid. Mer informasjon og detaljer rundt dette vil bli sendt ut fortløpende på e-post.

Dugnad

Det vil sannsynligvis i løpet av 2021/2022 bli gjennomført aktiviteter og arrangement som krever dugnadsaktivitet. Foreningen har besluttet at all form for dugnad er knyttet til dette. Det er derfor en forventing om at alle stiller til oppsatt arbeidsoppgave under disse arrangementene. Egne lister vil bli sendt ut på E-post, samt lagt ut på foreningens Facebook side.

Ansvarsfordeling for at alle skal få gode treninger

Foreldre og turnere sitt ansvar:

  • Ingen turnere skal gå inn i turnhallen før trener gir beskjed.
  • Trenere er leder for treningene og turnere skal gjøre som de får beskjed om. Barn som ikke ønsker å følge instruks fra trener må sitte langs siden av hallen på grunn av sikkerhet. Barnet kan delta igjen når han/hun er klar.
  • Yttertøy/sko/treningsbagger oppbevares langs veggen utenfor turnhallen. Vannflasker settes i/ved hylle inne i turnhallen.
  • Deltakerne må ha lette klær til å bevege seg i + oppsatt hår. Ingen bruk av smykker/ ringer/ ørepynt under trening.

Er det spesiell informasjon dere mener vi bør vite om gymnasten (allergier, epilepsi, astma, ADHD, funksjonsnedsettelse etc.), ta kontakt med hovedtrener på partiet.

Steinkjer Turnforening/trenere sitt ansvar:

  • Steinkjerhallens rutiner følges. Alle trenere blir orientert om disse.
  • Det er førstehjelpsutstyr tilgjengelig både i turnhall og i boden til Steinkjer turnforening (gymsalen). Se egne plakater. Det finnes 2 hjertestartere i Steinkjerhallen. 1 ved hovedinngangen og 1 i trapperommet ved inngangen til flerbrukshallen. Alle trenere skal ha gjennomgang av HLR (hjerte- og lungeredning).
  • Sikring av utstyr skjer daglig av ansatte i Steinkjerhallen/drift.
  • Steinkjer Turnforening er ikke ansvarlig for skader som oppstår ved at instruks ikke følges.

Partier

Steinkjer Turnforening deles inn i ulike partier i henhold til alder. Informasjon om partiene kan leses på vår nettside. Vi starter året uten gymlek og seniorturn. Det vil i enkelte deler av treningstiden være 2 partier som trener samtidig i hallen, og mange har oppvarming i gymsal for å få det til å gå opp. Det er viktig at turnerne overholder begrensningene som settes i hallen.

Grasrotandel
 
Steinkjer Turnforening oppfordrer alle som spiller hos Norsk Tipping å bli grasrotgiver gjennom Norsk Tipping. Grasrotandelen er en god inntektspost for oss, ved at 7 % av din spillerinnstas kommer foreningen til gode. Registrering skjer ved klubbnavn eller org.nr: 971 384 603. Statistikk over genererte beløp og antall tilknyttede spillere siden 2012 kan ses på Norsk tipping sine nettsider.
 
Trenere

Alle trenere må fremlegge politiattest, og tegner skriftlig arbeidsavtale med Steinkjer Turnforening. Trenere har utdanning og tilbys videreutdanning når kretsen kan tilby det. De har støtte fra egen kontaktperson i styret. Vi har totalt 14 aktive trenere i Steinkjer Turnforening ved oppstart denne sesongen, men om vi får anledning til å tilby gymlek må vi ha inn noen flere.

Hovedtrenere 2021/2022:

Alle hovedtrenere vil i løpe av høsten har trener 1- kurs, og har ansvar for å legge opp treningene sammen med sin medtrener. Hovedtrener er ansvarlig for å godkjenne øvelsene fra Idrettens grunnstige. Breddegruppene har en til to hovedtrenere og to medtrenere. Liste med forbehold om endringer:

Navn på hovedtrenere

Parti

Hanna Morberg og Vilja Langnes

1.-2. parti 1 onsdag

Thea Herstad og Hermine Krogstad

1.-2. parti 2 fredag

Hanna Morberg og Frida Jacobsen

1.-3. guttegruppe, parti 3 onsdag

Vilja Langnes og Frida Jacobsen

3.-4. parti 4 mandag

Hanna Morberg og Linn Pedersen

3.-4. parti 5 torsdag

Thea Herstad og Hermine Krogstad

3.-4. parti 6 tirsdag

Vilde Dahlø og Simen Wågan

4.-7. parti 7 guttegruppe tirsdag

Vilja Langnes og Frida Jacobsen

5.-7. parti 8 mandag

Thea Herstad og Hermine Krogstad

5.-7- parti 9 tirsdag og fredag

Thea Herstad og Toril Aksnes

5.-7- parti 10 mandag

Thea Herstad og Hermine Krogstad

Bredde Pluss. tirsdag/torsdag

Vilde Dahlø og Toril Aksnes

Ungdomsgruppen tirsdag

Vegard Haugseggen, Thea Herstad og Hermine Krogstad

Konkurransepartiene mandag/onsdag

 

Treningsklær

Turnforeningens klær kan kjøpes på Malmo Sport.
NB; Årets klær skal har ny profil da vi har fått ny hovedsponsor. Logoen til Grong sparebank er nå klar

Styret

Se Styret i Steinkjer Turnforening 2021/2022

Ta kontakt med oss på post@steinkjerturn.no. Følg oss på Facebook der all informasjon fra turnforeningen deles. Merk at du kan slå på varsler om alle våre innlegg for å sikre at du mottar informasjon fortløpende.