Ting begynner sakte med sikkert å vende mer tilbake til normalen. Vi velger fortsatt å holde på noen av de opparbeidede rutinene for å fortsette å bidra i kampen mot koronaen. Det skal være trygt og sikkert å komme på turntrening.

Vi velger å vente med å starte opp gymlek, og vi åpner ikke for breddetrening for voksne, derfor tilbys ikke seniorturn enn så lenge.

Vi å fortsette å holde oss til samme antall grupper inne i turnhallen, noe som medfører fortsatt bruk av gymsal halve tiden for noen grupper.  Så vil høsten vise oss om vi kan åpne opp for flere partier i hallen til samme tid. Det vil være både noen positive og noen negative konsekvenser hvis vi åpner for flere partier i turnhallen til samme tid. NB; det kan bli endringer i timeplan og andre ting i høst, alle endringer blir informert om på vår facebookside og direkte til berørte parti på e-post.

Rutiner ved ankomst trening

Alle turnere møter opp utenfor hovedinngangen til Steinkjerhallen. De blir hentet av trenerne, vi oppfordrer alle til å sprite hender på tur inn. Treningene avsluttes etter 50 - 55 min og turnerne følges ut til hovedinngangen igjen av trenerne. Avtal gjerne hvor dere har parkert så barna kan gå til bilen etter trening, men små barn kan selvfølgelig møtes ved inngangen.

  • Garderober vil ikke være åpen, klær/sko legges langs veggen ved turnhallen.
  • Drikkeflaskes skal håndteres kun av den enkelte turner. Drikkeflaske kan settes i hylle inne i turnhallen eller på gulvet rundt denne.
  • INGEN foreldre har anledning til å være med inn i turnhallen.

Avstand

Det er anledning til å trene som normalt innenfor sin gruppe (inkludert sikring), men det kan tidvis bli oppdeling i flere grupper. God merking og tydelige beskjeder vil bli gitt.

PS; alle som er syke må stå over trening!